zpět na tit.











































































zpět na tit.


předchozí str.

další str.

Matematická část 4

Zapomenuté vědomosti, doplněná kapitola 12.

strana 2


Na konci této doplněné kapitoly bych rád ještě zdůraznil, že hlavní část depeše je postavena právě na těchto základech úhlových měr, které jsou buď námi ignorovány, podceňovány, zapomenuty a nebo některé jejich zákonitosti nebyly námi ještě objeveny. Není tedy pravdou, že patent k tomuto vědění vlastní člověk. Nikoliv ! Vše z čeho zde humanoidé vycházejí nejsou specifika ani naše, ani jejich, ale jsou to zákony nás obklopujícího vesmíru. Samotným důkazem našich omylů je i ta skutečnost, že odvozovat desítkovou soustavu od deseti prstů se mi jeví z matematického hlediska naprosto nepřijatelné! Nevím sice jak kdo, ale já osobně mám prstů dvacet a proto nevidím důvod, proč bych měl odvozovat nějakou početní soustavu z pouhé poloviny tohoto počtu. Nakonec je to stejná pitomost, jako kdybychom tvrdili, že šestnáctková soustava je odvozena od poloviny počtu našeho chrupu.
Osvoboďme se proto od podobných zavádějících nesmyslů, neboť takováto tvrzení jsou hodna tak akorát opic.
Pochopitelně i rastr do kterého jsou jednotlivé obrázky vkreslovány a dále pak i informace, konkrétně třeba obrázek 37, přílohy "M" kapitola 13, z těchto zákonitostí vycházejí. Takže i tyto zobrazené rozevřené nůžky s naměřitelnými a následně popsanými úhly jsou právě převzaty z těchto vědomostí. Obr.49 označeno červeně.

obr.49

Zvětšený obrázek v novém okně..


Bude-li se tedy někomu zdát takto zpracované mezihvězdné poselství poněkud spekulativní, je to právě z neznalosti těchto námi doposud opomíjených vesmírných zákonitostí.

Viz. "kapitola 12. Zapomenuté vědomosti" a "kapitola 13. Tabulka úhlů zadaná mimozemšťany," kniha 12 čísel z kosmu.


Obr.34a příloha L

Zvětšený obrázek v novém okně..


Na těchto námi opomíjených vědomostech, pro mimozemšťany velice důležitých, založili odesílatelé nanášení svých souřadnic, časů a jejich odpočtů pro snadnější vyhledání vysílající planety.