zpět na tit.
zpět na tit.


předchozí str.

další str.

Matematická část 4

Zapomenuté vědomosti, doplněná kapitola 12.

strana 1


Další velice důležitou sdílenou informací mimozemšťanů, kterou lze vytěžit z obr.47, a 48, jsou jednotlivé součty na obou vzájemně se protínajících úhlopříčkách, kde jedna se rovná v součtu 20ti a druhá protilehlá má v součtu 70. Těmito sedmdesáti jak jsme se již několikrát přesvědčili, značí nepozemšťané vždy polovinu , nebo jednotlivé poloviny obvodů kružnic. Je to naprosto logické, jelikož vycházejí z následných zákonitostí. Úhlopříčku v součtu 20ti, svým příčným uložením (rozděluje), tj.dělí druhá protisměrná úhlopříčka se součtem sedmdesát, která jak je z obrázku patrné se vztahuje k oblouku, který se rovná jedné polovině kružnicového obvodu.

20 : 70 = 0,285714285.

Když toto výsledné číslo vynásobíme stejnými vždy spojenými protilehlými číslicemi na úhlopříčce která má v součtu 20 cifer , to znamená
1-1, 2-2, 7-7, až 9 - 9, získáme polovinu a následně pak vždy násobky polovin obvodů kružnic.

0,285714285 x 11 = 3,142857143 = jedna polovina obvodu kružnice

0,285714285 x 22 = 6,285714286 = dvě poloviny obvodu kružnice

0,285714285 x 77 = 22 = sedm polovin obvodu, atd.Z tohoto zjištění je očividně patrné, že mimozemšťany označená jedna polovina obvodu kružnice ciframi 7- 0 není zase tak bezduchá, jelikož má svůj zákonitý a neoddiskutovatelný základ.

obr.47

Zvětšený obrázek v novém okně..obr.48

Zvětšený obrázek v novém okně..