zpět na tit.zpět na tit.


předchozí str.

další str.

Základní funkce a manipulace s přijatými čísly

doplněná a upřesněná kapitola 6.

strana 4Nula a její funkce.


Zatímco na této planetě je neotřesitelně vžitý názor, že nula je číslem, nebo číslicí, mimozemšťané na ni mají trochu jiný náhled. Po řádném prostudování mimozemského poselství WOW záhy zjistíte, že mimozemšťané tímto znakem dělí, respektive nula je v jejich interpretaci výtvarným prvkem tj.znakem, vyjadřující předěl, dělení, rozdělování, oddělování a jinak též reprezentuje pojem "NIC ". Je bodem souměrnosti, geometrického přetáčení při rotaci v rovině i prostoru. Přitom dochází na protilehlých stranách ke změně nejenom kladných a záporných čísel, ale i přetočení veškerých obrazů i početních znaků a v podstatě jakýchkoliv hodnot. Více nul pak podle jejich počtu upřesňuje vzdálenost, či rozpětí od tohoto výtvarně znázorněného operátoru dělení.Obr.14.

obr.14
Z obrázku č.15a, lze vyčíst, že číslice na číselné řadě jsou výtvarné projevy cifer, vždy o jednu jednotku vyšší. Jakými výtvarnými znaky jsou na jiných planetách interpretovány, není v této chvíli podstatné jelikož výsledný efekt musí být v zásadě totožný. My se budeme držet námi používaných znaků. Jedna, jak je z obrázku patrné, neznačí první předěl označený jedničkou, ale číslem jedna je celý prostor mezi nulou a jedničkou. Tento předěl "jedna" značí pouze konec tohoto jednotkového dílu. Proto můžeme jednu dělit libovolným číslem. To ovšem platí i o mínus jedna a také o ostatních číslicích a číslech na číselné řadě.

Dále je tu zřejmé, obr.15b, že nula tu vystupuje jako dělící operátor mezi kladnou a zápornou číselnou řadou. Jinými slovy: Nula je znak pro předěl a rozděluje, nebo odděluje, jinak řečeno "dělí" tyto dvě číselné řady jednu od druhé. Nedá se sama o sobě dělit, jelikož je pouhým předělem a tudíž nemá svůj vlastní prostor. Tato interpretace musí být v jakémkoliv jazyce naprosto stejná, tedy všem zúčastněným stranám v celém kosmu známá.

obr.15a, 15b

Zvětšený obrázek v novém okně..


Abychom si nemuseli pamatovat milion znaků pro počet do milionu, bylo zde právě proto použito nuly k oddělování jednotlivých desítek, stovek tisíců, atd… Ve výtvarném zápise těchto čísel postupujeme následovně. V samotných desítkách opíšeme základní, tedy první číslici "1" a k ní dělící operátor, tedy znak nula, takto, rovná se sloučeným zápisem 10. Ve druhé desítce sepíšeme číslici "2", tedy druhé pořadí + dělící operátor nula = 20, atd. To samozřejmě platí i v řádech, kdy stovky = 2 nuly, tisíce = 3 nuly,…….milion = 6 nul, atd. Obr.16.

obr.16

Zvětšený obrázek v novém okně..


Proto,podíváme-li se například na číslo 8065,dovídáme se tuto informaci: Číslo obsahuje pět jednotek, šest desítek, žádnou stovku! a osm tisíc. Tento úsek, sto dílků, neobsahuje žádnou cifernou informaci ani žádnou jinou hodnotu, není proto číslem, ani číslicí. Nula do tohoto úseku vložená, nám pouze odděluje desítky od tisíců a zároveň nás tak informuje o rozpětí tohoto čísla, do kterého patří řádu. Nula zde tedy vystupuje pouze jako oddělující operátor.

Jistě není žádným tajemstvím, že číslice jedna je základní jednotkou číselného řádu. Dělník, při nakládce, či vykládce drobného zboží používá a zapisuje právě tyto základní výtvarné znaky (jednotky) pro snadnější součet expedovaného zboží:


Napíšeme-li devět těchto základních jednotek tak, že na devátém místě napíšeme nulu ( jako dělicí operátor ) a vydělíme je součtem těchto jednotek, tedy devíti, dostaneme základní cifernou řadu námi používaných znaků. To samozřejmě bude platit pro jakékoliv výtvarně zvolené znaky. Obr. 17a + 17b

obr.17a, 17b

stejné platí i pro násobky.

Jeden z důvodů proč mimozemšťané zvolili nulu jako dělící operátor. Jelikož nic jiného ani není. Je to zákonitostí vesmíru! Bude to platit jak u nich, tak u nás, na Tolimanu, Ceti, nebo Eridanu, je-li tam ovšem inteligentní život.