zpět na tit.

zpět na tit.


předchozí str.

další str.

Matematická část 3

Pracovní plocha, doplněná kapitola 11.

strana 2


Součet číslic ve sloupcích 55 nahoru + 55 dolů = 110 se rovná počtu všech čtverečků v pracovní ploše.

Levý sloupec kótovacích čísel začíná nulou zdola, protože v tomto místě je současně počátek přijaté zprávy, a zároveň o důvod více, jelikož se tu jedná o informaci zadanou nepozemšťany. Počátek vodorovného číslování je tedy totožný s počátkem číslování svislého.Obr.31.

obr. 31. Pracovní plocha (základní obrázek).

Zvětšený obrázek v novém okně..obr. 32a, 32b

Zvětšený obrázek v novém okně..Do takto připravené pracovní plochy začneme nanášet body, které představují hodnoty číslic přijaté zprávy. Toto provedeme dvakrát - tj. zrcadlovitě zleva i zprava tak, jak nás k tomu nabádá klíč ke zprávě. Číslo 110 (počet čtverečků v ploše), tak značí sestavený celek. Mechanismus zobrazení je velice jednoduchý. Každý bod vzniká v místě, kde se vždy do pravého úhlu protíná řada a sloupec označený stejnými číslicemi - tj. nula s nulou, jednička s jedničkou atd. až po devítku s devítkou. Nanášíme však pouze číslice přijaté zprávy, ostatní místa zůstávají prázdná. obr. 32a, 32b. Totéž (obr. č.25 sada 1/2/3 příloha "J")., (obr. č.25 sada 4/5/6 příloha "J"). Body se nanášejí do pravého úhlu, jelikož i tady je využito devadesáti stupňů jako čtvrtinových dílů pro sestavování celků.

Sloučením obou obrázků získáme kompletní výchozí obrazec bodů v pracovní ploše obr. 33. též (obr. 25,příloha "J"sada 4 a 5 ). Pro přehlednost jsem použil označení pomocí kroužků. Je však třeba si uvědomit, že vynesená čísla přísluší celým základním čtvercům sítě. Základní čtverce označené bodem nesou hodnotu ,,1", prázdné pak hodnotu ,,0".