zpět na tit.
zpět na tit.


předchozí str.

další strana

Matematická část 1.

strana 3


Dekodér přijaté depeše.


Obr. č.24. Graficky zpracovaný KLÍČ ke zprávě.

Zvětšený obrázek v novém okně..


Když si tento graf pozorně prohlédneme zjistíme, že celý klíč obsahuje úroveň jedna a udává tak jednotkový interval, který je interpretován třemi jednotkovými znaky. Dále pak z číselné řady, 0, 1 a 2, kdy 0 se rovná nulové hodnotě signálu, následuje 1 a 2 seřazeno dle hierarchie číslic, kde ukazuje šipka směr pro zápis jednotkového intervalu na stupnici hodnot celé přijaté zprávy. Ve skladbě cifer zleva doprava dává hodnotu 21, což potvrzuje spektrální čáru vodíku, na které byla zpráva přijata a zároveň udává směr plynoucího času. Toto číslo je potom nejenom výtvarným projevem dvou a jedné svislé čárky, ale je zároveň součtem šesti po sobě jdoucích impulsů, ze kterých se celý klíč skládá, takže je tento výtvarný zápis i matematicky potvrzen.

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21

V obráceném pořadí zprava do leva se skladbou číslic 1 a 2 rovná číslu 12. Šipka pořadí za sebou jdoucích cifer číselné řady ukazuje jednotkový interval na stupnici hodnot právě přijatých čísel. Každá tato jednotka je dále dělena 12-ti stejnými díly, jelikož každé číselné zadání bylo vybuzeno a zasláno 11 krát ve své naměřené hodnotě, plus mezník stejného trvání mezi jednotlivými číslicemi či čísly. Proto je nanejvýš nutné tuto jednotku rozdělit 12ti stejnými díly! To znamená:

1 : 12 = 0,083333333

Když vynásobíme toto číslo třemi, tj. součtem cifer klíče,dostaneme hodnotu 0,25, která odpovídá binárnímu číslu tohoto klíče.

0 1 1 0 0 1 = 0 25

Délka klíče sestává ze tří desítek, různě směrovaných, a proto i takto výtvarně čtených. To znamená: Dvě desítky zprava do leva, jedna zleva doprava, sloučeným zápisem (2 a 1) = 21, nebo opačně jedna desítka zleva doprava a dvě zprava doleva, ciferný zápis (1 a 2) = 12, čáru vodíku a počet přijatých čísel opět potvrzují. Přičemž součet tří desítek se rovná 30ti !

Kupeckými počty řečeno:
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21

obrácený postup, tedy odpočet:
6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 = - 9


21 - (-9) = 30 a značí tak max.vybuzenou výši signálu, dále pak 21+ (-9) = 12, což se rovná počtu všech přijatých čísel zprávy i klíče a nakonec šest takto sečtených impulsů ve svých hodnotách 1,2,3,4,5,6 se rovnají vlastní nosné vlně přijatého signálu, tj. 21.

Klíč tedy nejenom ukazuje jednotkový interval a z kolika sestává prvků, ale zároveň poukazuje na nejvyšší vybuzenou hodnotu přijaté hlavní zprávy. Pakliže celá zpráva dosáhla nejvyšší hodnoty 30, pak:

30 x 12 dílů (všech přijatých jednotek) = 360,

což charakterizuje CELEK, a to znamená kružnici o plném počtu stupňů, jak vysvětluje kniha 12 čísel z kosmu, kapitola 12. "Zapomenuté vědomosti".