zpět na tit.

zpět na tit.


předchozí strana

další strana

Matematická část 1.

strana 1

Přepracovaná a doplněná kapitola 9.
Rozšířená o klíč ke zprávě

9. Informace, která měla, ale nemohla stát na začátku.

Je to pochopitelné, jelikož jsme v podstatě na samém začátku ani nevěděli, co jsme vlastně zachytili. První euforie zněla, že jsme zachytili od mimozemšťanů nějakou zprávu. Dokonce tento, svou výškou rekordní graf, byl zapsán do Guinnessovy knihy rekordů, ale důvod to tvrdit byl pouhou spekulací. Byl to signál, zpráva, depeše a nebo pouhopouhý projev okolního vesmíru? Posuďte sami. Vesmírný šum a jeho projevy nám nedá a ani nemůže dát žádnou logickou odpověď na danou otázku, jelikož tu jde o pouhý projev neživé hmoty, postrádající jakýkoliv potenciál intelektu. Podrobit tato přijatá čísla jakémukoliv výslechu bude zřejmě věc bezpředmětná, i když se v zájmu "CO KDYBY " musí provést. Signál je primitivní způsob, jak na sebe upozornit asi tak jako: "haló!" nebo "jsme tady!" Nic víc. Zpráva, ta již sestává z jednotlivých signálů, je propracovanější i když jednoduchá a je projevem řekněme vyspělejší civilizace. Je to pouhá vizitka vysílající planety. Je určena širokému okolí a není nikterak cílená, to znamená, nemá, nebo lépe řečeno nezná svého adresáta. Poslední v pořadí je tedy depeše. Naprosto perfektně cílené poselství, které je nositelem velikého množství potencionálních informací. Zákonitostí by měl být přiložený klíč, nejenom jako upoutávka o chystaném záměru odesílatele jak se má s depeší naložit, ale v první řadě jako dekodéru pro snadné rozuzlení samotné depeše. Informace o chování okolního vesmíru, jeho zákonitostech, technických vymoženostech a životě, které by mohli zaujmout příjemce, je již věcí individuelní, závisející na schopnostech projevu samotného odesílatele. Depeše je tedy souhrn zpráv typu "O NÁS, PRO VÁS!" Toto pochopitelně nelze zjistit bez náležitého prověření přijatých čísel, které budou pro svůj omezený prostor s naprostou samozřejmostí kódovány do nějakého logického rébusu, postaveného na základě a zákonitostech nás obklopujícího vesmíru. A to je bezpochyby tento případ.

V celé této mravenčí práci, kde si připadáte jako když sestavujete ze strouhanky rohlík, a v které jsme se pracně prokousali až k této kapitole, jsou i přes veškeré hmatatelné výsledky neustálé námitky a výhrady k samotnému přijetí této depeše. Uvědomme si, že přijetí tohoto poselství je věc jedna a jeho řešení, tedy dekódování, věc druhá.

Sčítat tedy tyto jablka a hrušky je proto nesmyslem.

MÝM ÚKOLEM JE TUTO DEPEŠI DEKODOVAT !
TO ZNAMENÁ, DOKAZOVAT NA JEDNOTLIVÝCH
NAPROSTO LOGICKÝCH POSTUPECH V DEKO´DOVÁNÍ
JEJÍ ORIGINALITU A PRAVOST !


Chce-li se někdo dozvědět víc o přijetí této zprávy, tj. který pošťák a jakým způsobem zprávu doručil a strčil do schránky či pod dveře delawarským radioastronomům, nechť hledá odpověď tam, kde byla depeše přijata. Já mohu pouze upozornit na skutečnost jak byla depeše odeslána a to tak, jak ji na samotném začátku popisuje sám pan mimozemšťan. Určitě by nebylo ke škodě, kdyby se páni vědátoři už konečně uráčili tyto dva aspekty vzájemně konfrontovat.