zpět na tit.
zpět na tit.


předchozí strana
Denní časový rozvrh naší planety jak jej udávají mimozemšťané.

strana 6.


Často slýcháme otázku, proč mimozemšťané poslali zprávu pouze jednou. Proč ne vícekrát, už pro samotné potvrzení její hodnověrnosti. Na tuto otázku jsem až donedávna nedokázal odpovědět, snad jedině to, že mezi zaslanou a přijatou depeší je přece jen podstatný rozdíl. Víme sice , že byla přijata pouze jednou, ale v žádném případě nedovedeme odpovědět kolikrát byla zaslána. To můžeme zjistit jedině pečlivým rozborem zprávy, ovšem za předpokladu byla-li do programu depeše tato informace zakódována. Prohlédneme-li si obrázek čís.11, na kterém dole i nahoře sečtené číslice se rovnají číslu 144, vychází nám doba celé zaslané a následně přijaté zprávy ve vteřinách. Znamená to tedy, že tato čísla jsou rozprostřena po celém obvodu kružnice o 360 stupních. (každá polovina kružnice ke které jsou čísla přiřazena je zobrazena jinou barvou.) Kružnici o 360 ti stupních jak již jsem shora uvedl protíná koridor s číslicemi v součtu 15. Oproti předešlému sdělení se dá také říci, že kružnice číslem 15 jsou rozděleny. Jinými slovy řečeno, toto číslo kružnice DĚLÍ ! 360 : 15 = 24. Jednoznačná odpověď na tuto otázku potom zní: Zpráva mimozemšťanů na tuto planetu byla zaslána DVACET ČTYŘI KRÁT a to každou hodinu tak, aby byla přijata v důsledku jejího otáčení po celém jejím obvodu. Důvod je jednoznačný, přicházela z jednoho směru. Zajímavostí se může zdát i symbolický součet tří atributů, kde 60sec. + 60min. + 24 hod. se rovnají číslu 144, což může navozovat představu jednoho uceleného cyklu. Takže byla-li zpráva přijata pouze jednou, není to chyba odesilatelů.

Obr.čís. 11.

Zvětšený obrázek v novém okně..


Samozřejmě, že všechny tyto údaje ke kterým jsme až doposud dospěli, mají především praktické využití. O tom co vteřina je, její délce, jak a kde vzniká nás mimozemšťané informovali již dříve a hovořili jsme o ní v knize 12 čísel z kosmu v kapitole 14. a 15. Další informace nepozemšťanů je o počtu těchto vteřin, které uplynou, jinak řečeno jsou obsaženy v době jedné otočky naší planety kolem své osy.
Další poučení ze strany mimozemšťanů se týká zhotovení přístroje časomíry s kterým budeme moci nejenom dělit délku dne na sec./ min./ hod./ a tyto mezi sebou převádět nebo jakkoli s nimi manipulovat, ale zároveň dostaneme možnost zaznamenávat na nekonečně dlouhé časové linii jednotlivé události.

Hodiny, které nám představují mimozemšťané jsou přece jen trochu atypické, přesto velice snadno pochopitelné. Sestávají ze tří kružnic, a to z vteřinové, vnější kružnice jenž je rozdělena na 60 dílků(vteřin), minutové, střední kružnice která je osazena 60 ti dílky(minutami) a hodinové vnitřní kružnice, obsahující 24 dílků(hodin), jejíchž stupnice na sebe vzájemně navazují. Vše se odvíjí od pomyslné středové čáry procházející koridorem který je označen na levé straně obrázku číslem 18 0, tedy přímým nulovým úhlem který končí na hrotu šípu dotýkajícího se obvodu vnitřní kružnice které bylo přiřazeno číslo 24 , což je konečným číslem jednodenního cyklu.

Tento šíp zároveň ukazuje na dva body značící bin. číslici 3 což znamená, že veškeré dění se bude vztahovat k těmto třem kružnicím. Středová čára je tedy začátkem a zároveň i koncem všech periodických funkcí. V důsledku těchto zjištění se nám mění koridor na "D I S P L E Y," ve kterém se při hodinovém chodu budou objevovat čísla právě přítomného času.

Největší kružnice určená pro vteřiny po jednom otočení kolem své osy tj. po uplynutí šedesáti vteřin, posune střední kružnici která vyjadřuje minuty o jeden stupeň, čímž nám sděluje, že uplynula jedna minuta. Příklad: pakliže se vnější tj. největší kružnice určená pro vteřiny otočí dokola 8 x, uplynulo osm minut. Střední kružnice se pootočí o osm dílků. Pakliže se otočí střední kružnice určená minutám o 360 stupňů tj. o 60 dílků/minut, uplynula jedna hodina. Počáteční značení střední kružnice se octne opět na začátku, tj. na nulové hodnotě a nejmenší středová kružnice se pootočí o jeden dílek. Uplynula jedna hodina, atd.

Obr.čís. 12.

Zvětšený obrázek v novém okně..