zpět na tit.


zpět na tit.


předchozí strana

další strana


Denní časový rozvrh naší planety jak jej udávají mimozemšťané.

strana 5.


Tím že mimozemšťané perfektně odpozorovali a následně pak použili naše míry je nejenom naprosto logické pro vznik vzájemné komunikace, ale je to snad jediný způsob, jak na sebe upozornit a dosáhnout toho, aby byla zpráva pro nás nejenom srozumitelně čitelná a tím pádem i pochopitelná. Naopak, řešení jakékoliv depeše v jakýchkoli jiných nám neznámých mírách by bylo pro nás naprosto neřešitelným problémem, což musí uznat každý kdo se nad věcí jen trochu logicky zamyslí. Takže se vkrádá myšlenka, že touto depeší zdaleka nic nekončí. Spíše naopak. Můžeme očekávat zprávu druhou, neméně zajímavou, tentokráte s mírami odesílající planety. Snad za 37 roků od té první, tedy za část, jak neustále zdůrazňují mimozemšťané.

Z celého obrázku dále vyplývá, že na levé straně nákresu, kde se nachází koridor, který v tomto úseku všechny tři kružnice nejenom že protíná, ale zároveň je i stmeluje a to binárními číslicemi třikrát 101, převedeno do dekadických číslic jako 5, 5, 5, v součtu 15, násobeno 24 hodinovým cyklem dostáváme informaci o rozdělení obvodu kružnice na 360 částí. Těchto 360 dílků se potom rovná jednomu uzavřenému cyklu, tedy času kterým se již dávno řídíme a to nejenom proto abychom jednou na vánoce neškubali ze stromu třešně. 86400/sec. : 240 = 360. Druhý čas, který vznikl odpočtem od prvního o 240 vteřin tj. 86400 - 240 = 86160 je časem skutečným tj. pravým, který je prezentován pouze 359 stupni, má tedy o jeden stupeň méně. 86160 : 240 = 359.

Obr.č.10.

Zvětšený obrázek v novém okně..