zpět na tit.
zpět na tit.


předchozí strana

další strana


Denní časový rozvrh naší planety jak jej udávají mimozemšťané.

strana 4.


Velice zajímavé je také zjištění, že číslice 3 4 5 6, které jsou naneseny na obvod vnější pro vteřiny určené kružnici a zároveň na středy rozevřených ramen, děleny 24 hodinovým cyklem se rovnají 144 vteřinám, tedy přesné délce celého námi přijatého signálu. Nejenom, že jsou čísla nanesena v číselném pořadí, což má svou opodstatněnou logiku, ale zároveň z tohoto řazení jasně vyplývá i směr odkud a kam je zpráva směrována. Druhým upozorněním na délku odvysílané zprávy je násobek dvou šípů pravé i levé strany protínající se v bodě tři, (bin.11) nacházející se na pravé straně příjemce. Číslice 6 jenž náleží pravému šípu, násobena číslem 24, které je přiřazeno šípu na straně levé nás informuje o čase přijaté zprávy včetně jejího klíče. 6 x 24 = 144

Obr.č.8.

Zvětšený obrázek v novém okně..


Zamyslíme-li se nad obrázkem rozevřených nůžek, zákonitě nás musí napadnout myšlenka, že mezi těmito rozevřenými hroty je prostor jehož smyslem je ukázat na vzdálenost a to odněkud někam. To znamená, že má začátek i konec a rozpětí mezi těmito body musí být ať již jakýmikoli způsoby měřitelné. V našem případě není nutné zdlouhavě hledat měřítko, jelikož mimozemšťané nám sami tyto body a vzdálenost mezi nimi číselně okomentovali.

Když sečteme jednotlivá čísla dolní a horní části těchto nůžek, dostaneme vzdálenost mezi těmito dvěma hroty. 35 + 46 spodní kotování plus 35 + 1 horní kotování, které se rovná v součtu 117. S tímto číslem jsme se již nejednou setkali a to v minulých kapitolách, kde se vždy jednalo o vzdálenost mezi hvězdou NASH a naším SLUNCEM, respektive jejími oběžnicemi, což je na tuto vzdálenost nepodstatné. Druhým řešením vzdáleností těchto dvou hvězd od sebe, je na hrotech sloučené a takto zapsané číslo 35 a 1 tj. 351 děleno bin. číslicí 3 na spojnici rozevřených nůžek, které se opět rovná číslu 117. Třetím řešením je součet středových čísel rozevřených nůžek a to naopak tj. zprava do leva. Dolní kotování 64 plus horní kotování 53 v součtu 117. A jelikož je tento výpočet veden ve směru k těmto rozevřeným hrotům, je naprosto evidentní, že číslo 117 se k těmto dvěma bodům vztahuje a je vypočteno z právě předloženého oběhu a rotace naší planety.Tímto je rozpětí, nebo chcete-li vzdálenost mezi oběma objekty nejenom oboustranně potvrzena, ale zároveň také udává, že mezi těmito dvěma hroty se nacházejí roky.

Obr.č.9.

Zvětšený obrázek v novém okně..