zpět na tit.
zpět na tit.


předchozí strana

další strana


Denní časový rozvrh naší planety jak jej udávají mimozemšťané.

strana 3.


Ale vraťme se ještě k číslu 18, které se jako jediné nachází ve středovém koridoru a je takto výjmuté z řady čísel 1 až 35 nacházejících se mezi rozevřenými hroty. Spojnice mezi nimi se rovnají úhlu 90 stupňů, což je pro nás signálem, že se jedná o jednu čtvrtinu kružnice, z které je toto jedno číslo vyřazené. Tento devadesáti stupňový úhel se dotýká okraje střední kružnice, což znamená, že tento bod se rovná jedné minutě. Znamená to tedy, že z čísla 86400sec./den je nutno za každou čtvrtinu dne odečíst jednu minutu, což dělá v převodu na sekundy celkově 240 vteřin. 4 x60=240. Ciferně je to vyjádřeno tak, že spojením čísel 35 nacházejícími se mezi hroty a číslem 90 jenž reprezentuje pravý úhel tj. 35 90 vynásobené 24 hodinami, ke kterým se výsledek vztahuje, dostaneme číslo 86160, které se váže k novému upřesněnému rozdělení dne na jednotlivé vteřiny. 35 90 x 24=86160

Obr.č.6.

Zvětšený obrázek v novém okně..


Další vyjádření vztahující se k tomuto novému zjištění najdeme v kombinaci čísel s obrázkem, kde 4 x binární číslice 1 0 1 0 1 dekadických 21 jsou sloučena z 54 stupňovým úhlem, který je rozdělen na levé straně obrázku na úhly 2 x 27 stupňů a to proto, aby se hroty těchto úhlů dotýkaly a končily na středovém nulovém rozdělení kružnic. Tak je znázorněno, že je nutné, aby tato nula byla zahrnuta do předem již zjištěných čísel. A jelikož jsou tyto cesty ke středu čtyři, potom 21 54 0 x 4 = 86160 sec. Dále si všimněme, že hrot úhlu 54 stupňů končí a dotýká se obvodu nejmenší vnitřní kružnice, což nás má informovat, že právě zjištěné číslo se vztahuje k 24 hodinovému cyklu. Druhé a to nemálo zajímavé zjištění vypovídá, že tento úhel 54 stupňů, který je rozdělen na levé straně výkresu na 2 x 27 stupňů a který se dotýká, ale nepřekračuje přes polovinu obrázku naznačuje, že tento výpočet pro čas a z něho vyplývajících vzdáleností je použitelný hlavně pro pozorovatele zvenčí.

Obr.č.7.

Zvětšený obrázek v novém okně..