zpět na tit.

zpět na tit.


předchozí strana

další strana


Denní časový rozvrh naší planety jak jej udávají mimozemšťané.

strana 2.


Druhý šíp, obrácený od těchto dvou křížků ukazuje na nejmenší, vnitřní kružnici, které je přiřazena opět číslice 6, a je rozložena jak jsme si již řekli na čtyřech čtvercích. 6 x 4 = 24. To znamená, že nejmenší, vnitřní kružnice bude dělena na čtyři části po šesti dílech. Tuto skutečnost podporuje zároveň i šipka na levé, druhé straně obrázku sestavená s bin. číslic 101 + 101 + 101 + 11 + 11 + 11 přeložena do desítkové soustavy jako 5 + 5 +5 + 3 + 3 + 3 jejíž hrot se protíná na obvodu nejmenší vnitřní kružnice se šípem z pravé strany a je označen dvěma body značící bin. číslici 3, která se vztahuje ke třetí vnitřní kružnici. Součet všech těchto bin.. číslic, převedené do dekadické soustavy, se rovná 24. Všechny tyto tři kružnice jsou na pravé straně propojené těmito šípy, které na sebe vzájemně navazují a vyjadřují tak denní cyklus i časovou pospolitost. Vnější kružnice vyjadřuje vteřiny, střední kružnice minuty a nejmenší vnitřní kružnice vyjadřuje hodiny. 60/sec. x 60/min. x 24/hod. = 86400/sec. Obr. čís.3 Obr.čís.4

Obr.č.3.

Zvětšený obrázek v novém okně..
Obr.č.4.

Zvětšený obrázek v novém okně..


Potvrzením toho co jsme právě zjistili, nebo lépe řečeno vyčetli z těchto tří do sebe zapadajících kružnic se shoduje s plným číselným součtem, který se nachází opět mezi těmito dvěma křížky na pravé straně obrázku jenž se rovná dvaceti pěti 3 +4 +5 +6 + 7=25. Pakliže vynásobíme těchto dvacet pět ve směru násobení spojenými číslicemi 34 a 56 které jsou naneseny na druhé levé straně obrázku a to, jednak na obvodu vnější straně kružnice a zároveň na středech ramen rozevřených nůžek, dostaneme výsledek, který udává sekundy jenž obsahují jednodenní cyklus. 25 x34 56=86400 sec./den. Tímto výsledkem jsme si tyto zadané vteřiny ověřily. O tom že se skutečně jedná o práci s těmito čísly zároveň svědčí i fakt, že součet těchto čísel se nám váže k naměřeným úhlům 34 +56=90 tedy pravý úhel pravé strany obrázku a následně pak v obráceném pořadí čísel 65 + 43=108 jenž se rozprostírá na středech tří kružnic celého nákresu. Dále pak 108 -90=18 je ciferné označení pro vodorovný střed obrázků okomentovaný na svém začátku levé strany středového pásu číslem 18 a ukončený na špici binárním číslem 3. Pakli-že vydělíme tato čísla ve směru dělení, tj. zleva doprava 18:3=6, dostaneme jednu desetinu obvodu kružnice která je nanesena na pravé straně nákresu a na, kterou zjevně ukazuje obráceně rozevřený malý šíp.

Obr.č.5.

Zvětšený obrázek v novém okně..