zpět na tit.
zpět na tit.


další strana


Denní časový rozvrh naší planety jak jej udávají mimozemšťané.

strana 1.


Tato kapitola se týká rozpracování časového rozvrhu naší planety, která je základním tématem celé této rozsáhlé práce. Jelikož mimozemšťané samozřejmě nemohou znát naše rozdělení dne tak jak jsme si je uspořádali my lidé, podsouvají nám proto svou vlastní originální alternativu, kterou svou vyjímečnou technikou odpozorovali od chování naší planety. Pokusme se tedy z jejich výkladu vyčíst jak by podle nich takovéto dělení dne mělo vypadat. Jak jsme se již mnohokráte přesvědčili, dominantní soustavou mimozemšťanů je soustava desítková a vztahovala se vždy ke všem prioritním informacím, které jsme až doposud řešili. Z tohoto prostého důvodu tomu nebude jinak ani v této kapitole. Takže rozdělení hodinového ciferníku provedeme namísto dvanácti číslicemi jak je zaužívaný zvyk na naší planetě, pouze deseti a to tak, jak je patrné z obrázku 37. přílohy " M ". V první řadě se jedná o nákres největší, vnější kružnice s deseti nanesenými malými křížky po celém jejím obvodu.

Jak již jsme zjistily v předminulých kapitolách vzdálenost mezi jednotlivými křížky je označeno binárním číslem 0110, tj. první částí klíče a zápis tohoto binárního čísla se rozkládá na čtyřech čtverečcích jak je patrné z délky tohoto klíče, který končí v místech, kde zároveň končí i obvod pravé strany vnější kružnice. Jelikož nula na začátku nemá vliv na velikost tohoto binárního čísla, lze jej přečíst z obou stran stejně a to jako číslici dekadických 6. Tento klíč a zároveň tato číslice 6 se nachází na obvodu největší tj. vnější kružnice 10krát, což znamená, že obvod této kružnice je rozdělen na desetkrát šest dílů 10 x 6 = 60.

Obr.č.1.

Zvětšený obrázek v novém okně..


Totéž číselné přiřazení platí i pro střední kružnici, a přečteme je následovně. Dolní křížek vpravo od obvodu vnější kružnice okomentovaný číslicí 7 a horní křížek nad ním označený číslicí 3 se rovnají ve svém součtu deseti. Mezi těmito číslicemi se nachází jak již jsme si řekli číslice 6. Od těchto dvou numer 7 a 3 vychází nakreslený šíp, jenž se odvrací svým hrotem od těchto dvou křížků i s násobkem těchto šesti směrem vlevo a ukazuje na obvod střední kružnice. Potom 10 x 6 = 60. To znamená, že těchto šedesát platí i pro střední kružnici.

Obr.č.2.

Zvětšený obrázek v novém okně..