zpět na tit.

zpět na tit.


předchozí str.

další strana

Biologická část 1.

strana 9


Zobrazení mimozemšťanů


Poté, co se nám podařilo úspěšně dekódovat matematickou a dále pak astronomickou část depeše, přistupme k části biologické, zřejmě pro čtenáře nejzajímavější části, jelikož se tu mimozemšťané ztvárnili tak, jak vypadají.
Abychom se dostali do tohoto souboru, je nutno opět použít dekódovací klíč a znovu s ním manipulovat v číslech zámku. Proto celek, tj. soubor všech přijatých čísel hlavní zprávy, vydělíme jedenácti, to znamená první částí klíče. 6142630195 (spojená čísla hlavní zprávy) děleno "11" (první části klíče) = 558420926,8.
Za touto první částí klíče "11" se nachází část druhá, v předminulé kapitole označená jako manuál, kde jsme hovořili o více nulách jako o opakovaném dělení. Na této situaci se nic nemění, a proto druhá část klíče, který sestává ze znaků "001", nám prozrazuje, že dvě nuly před jedničkou hovoří o opakovaném dělení a "1" na konci dekodéru značí nikoli jedničku jako takovou, ale jednotky, s kterými se má dále manipulovat. Reprezentuje tedy jednotlivá přijatá čísla a to tak, jak přišla za sebou. Z toho očividně vyplývá, že číslo 558420926,8, jež nám vyšlo po vydělení číslem jedenáct, tj. první částí klíče, je nutno opakovaně dělit jeho samotnými jednotkami.

Další operaci proto provedeme následovně.

558420926,8 : (děleno) jednotlivými čísly tak, jak přišli za sebou.

6-ti = 93070154,47 14-ti = 39887209,06 26-ti = 21477727,95 30-ti = 18614030,89 19-ti = 29390575,1 5-ti = 111684185,4

Součet všech, celých nezlomkových čísel se rovná číslu 314 123 880,
o součtu zlomkových čísel tj. 242 si řekneme, až na konci této kapitoly.

Když všechna takto sepsaná nezlomková čísla sečteme, dostáváme informaci, že výsledné číslo 314 123 880 bude opět inklinovat a hrát neméně důležitou roli při dalších námi sestavovaných obrázků a to tak, jak tomu bylo i v předminulých kapitolách s Ludolfovým číslem. Proto mějme na paměti, že obrázky budou mít opět tendenci být řazeny do kružnicových oblouků, čímž bude zároveň potvrzena jejich identita k předchozím materiálům a tak bude i nanejvýš průkazná jejich pravost.