zpět na tit.


zpět na tit.


předchozí str.

Biologická část 2

strana 19


Když ke zlomkovému, stále se opakujícímu číslu 45, přičteme číslo námi přijatého klíče v jeho dekadické hodnotě 0,25, které je z obou stran obklopeno nulami, takže má tendenci stále se opakovat, dostaneme v součtu obou zlomků donekonečna se opakující zlomek 7070707070707070atd.

Jelikož jsme tak jako odesilatel obeznámeni, že číslem 70 jsou vždy označeny jednotlivé poloviny obvodů kružnic, kapitola "zapomenuté vědomosti", není potom žádný problém pochopit záměr mimozemšťanů, kteří se ke svým odvysílaným číslům vyjádřili takovouto velice důvtipnou kresbou,

nakreslenými radiovými vlnami !Z tohoto velice originálního nákresu pak logicky vyplývá, čím a jakým způsobem byla depeše odvysílána. Takže obrázek
číslo 38, přílohy "N" je prozatím jen pouhé torzo a teprve po jeho úspěšném, celkovém sestavení bude představovat technický výkres radioteleskopu, z kterého mimozemšťané své poselství odvysílaly.

O tom, že zjištěné číslo 2702757286 je možno dělit i samotným klíčem, je v celém tom dešifrování, kde je vše několikanásobně jištěno už vlastně pravidlem. Klíč, směr zleva doprava = bin 11001 = dec."25", v obráceném sledu, zprava doleva = bin.10011 = dec"19". (25 +19 = 44) Před samotným číslem klíče "25" se nachází nula. "0,25" a nula rovná se děleno, samotný klíč je tedy zlomek. Z tohoto důvodu 2702757286 : 0,44 = ale to my už přece víme…

Tady nám humanoidé předvedli bravurní veletoč, jak nezávisle ze dvou různých souborů a dvěma různými cestami lze dospět ke stejným výsledkům. Celé takto zpracované zadání je vedeno velice promyšleně a cílevědomě z jednoho prostého důvodu. Kdyby se snad nepodařilo příjemci otevřít některý z těchto dvou nebo i více souborů, aby byl informován alespoň z jednoho směru.

Jelikož jsme tu předběhli vše, co se jen předběhnout dalo, dokonce i konečnou část technického souboru, vraťme se pro pořádek zase pěkně zpátky k mimozemšťanům. Od jejich ztvárnění se tentokrát přeneseme k jejich genetickým kódům, abychom si mohli mimozemšťany vypěstovat in vitro a nebo třeba doma ve vaně,

ale o tom zas někdy příště.