zpět na tit.


zpět na tit.


předchozí str.

další strana

Biologická část 2

strana 17


Přečteme, nebo lépe řečeno "sejmeme-li" čísla z talíře radioteleskopu (oblouk napříč obrázkem) a to z obou jeho protilehlých stran tj.bin 110010 = "dec.50", což v násobku dvou se rovná 100, dostaneme reálnou představu o tom, že se jedná o součet všech čísel přijatých ve zprávě. 6 + 14 + 26 + 30 + 19 + 5 = 100.

Tak jako za těmito námi přijatými čísly se nachází klíč zprávy, tak za talířem radioteleskopu se nachází bin.číslo 1011 dek."11", které se rovná ústřednímu číslu klíče k před ním přijatého poselství. Obě poloviny, hned pod talířem jsou propojeny bin. číslem 11100111 = dec."231". Takto propojené poloviny vyjadřují nejenom, že se jedná o celek jako takový, ale zároveň je tímto číslem řečeno, že se jedná o vysílající zařízení patřící mimozemšťanům, jelikož talíř je obrácený směrem dolů, tj. směrem k vlastní planetě, a jak jsme si již několikrát řekli, tímto číslem je vyjádřen směr a to od nás k nim. Dále pak pod talířem tohoto fiktivního vysílače můžeme přečíst čtyři krát bin. číslo 11 tj. dekadických "3", rozdělených do dvou skupin, které násobeno čtyřmi se rovná číslu 12. Znamená to tedy, že počet odvysílaných čísel z tohoto zařízení je dvanáct a to včetně jeho klíče v rozmezí mezi 27-0-27 stupni, které sestávají ze dvou postranních úhlů postavených šikmo ke kolmé ose tak, aby byly dokonce i úhloměrem naměřitelné. Tyto dva úhly tak sestávají již z dříve zjištěných dvou a dvou trojek. Za tímto účelem jsme propojili vždy dva a dva body mezi nimi zjištěnou nulou, což se rovná 2x bin.číslu 11011 = 2 x 27 dec., které jsou ve spodní části od sebe odděleny prázdným políčkem, tj. nulou,a z tohoto nulového bodu lze potom oba dva úhly naměřit. Nakonec v nejspodnější části obrázku je informace o vysílající frekvenci. Bin. číslo 10101, jež se rovná dekadickému číslu "21", jednoznačně vypovídá, že zpráva je odvysílána na frekvenci 21cm, na které jsme ji také přijali. Vysvětluje obrázek čís.14.

Směr, kterým byla zpráva odvysílána lze zjistit tak, že radioteleskop obrátíme o 180 stupňů talířem vzhůru, aby vysílající zařízení vysílalo do prostoru, nikoliv dolů, do směru planety mimozemšťanů a my měli čísla radioteleskopu ve směru sčítání, to znamená zdola nahoru. Jednoduchým součtem pak zjistíme, že 11 klíč + 100 průměr talíře + 21 frekvence se rovnají číslu 132 a tímto číslem je vždy označen nebo vyjádřen směr od nich k nám. Zároveň je takto okomentován i počet všech odvysílaných nenulových hodnot.
Když k tomuto číslu 132 přičteme ještě 4 skupiny po 3 číslicích, tj.12 zaslaných čísel, jež jsou zobrazena ve směru vysílání, tj. nyní nad talířem, dostaneme v součtu všech 144 radiových impulsů, které jsou v celé této zprávě obsaženy i včetně 12ti nulových mezer.

Součet čísel jednotlivých polovin obrázků se rovná hodnotám 99 a 99. Tímto číslem 9999, jak již bylo zjištěno v astronomické části, je vyjádřen přímý vztah k číslu 365,24, které svým počtem oběhů kolem Slunce, sounáleží k naši planetě. Tento obrázek je zároveň ukázkou, kam je namířen radioteleskop mimozemšťanů a následně pak, kam směřuje jeho vysílání. Neméně závažnou informací je i fakt, že radioteleskop je svým výtvarným pojetím sestaven tak, aby se co nejvíce podobal figuře mimozemšťana zjištěného v předešlém souboru. Z tohoto zjištění pak logicky vyplývá, že oba tyto prvky mají k sobě náležitý vztah. Obr. číslo 14.

Zvětšený obrázek v novém okně..