zpět na tit.

předchozí str.

další strana

Biologická část 2

radioteleskop

strana 15


ČÁST DRUHÁ, využití zlomkových čísel.


Nyní se vraťme k součtu zlomků za hlavním číslem, v kterém jsme shledali podobu s číslem pí. Hned za ním se nacházejí zlomková čísla, která mají v součtu hodnotu 242. Jelikož jsou až v druhém pořadí za tímto celým číslem, je tedy evidentní, že operace s nimi se bude provádět až v druhém sledu dekódování tohoto číselného souboru. Je třeba mít stále na paměti, že jak celé, tak i zlomkové číslo je ve své podstatě soudržné, což znamená, že informace vycházející z obou čísel se budou navzájem v dekódování podporovat. Pozastavme se nad číslem s hodnotou 242. Už ze samotného zápisu tohoto čísla je patrné, že se tu jedná o dvojnásobnou hodnotu před ním zjištěného čísla 121. Samotná vizuální představa nás takto provokuje, že čísla 121 a 121, z kterých se číslo 242 skládá, jsou prakticky a defakto

čísla dvě ležící na sobě.