zpět na tit.zpět na tit.


předchozí str.

další strana

Biologická část 1

strana 14


Na obrázku číslo 11 A a 11 B tj. předposlední a poslední, vidíme již skutečný výtvor v této sérii mimozemšťanů, který bude zřejmě pro čtenáře nejzajímavější a to pro jeho realistické pojetí, jelikož jsem jednotlivé body těchto figur vzájemně propojil a vzápětí tyto body (kroužky) po propojení vyloučil. Teprve nyní můžeme mluvit o kresbě takové, jak jí většina z nás rozumí a vnímá.


Čidla, jako oči a uši, označeno modře. Veškeré pohyblivé části figury včetně genitálií, označeny červeně

Zvětšený obrázek v novém okně..


Z kreseb nepozemšťanů se dále dovídáme, že veškeré pohybové části obou figur jsou jimi označeny malými čtverečky, které jsou navíc protnuté křížky, a to včetně středu označující pupek, a pod ním dva znaky, jež reprezentují genitálie. Naopak smyslová čidla, oči a slechy, jsou jimi označeny prázdnými velkými čtverci, které nelze dále čarami propojit.

Zákonitostí k takto sestaveným obrázkům je pravidlo, které nedovoluje protnout jednotlivé body na vzdálenost větší jednoho čtverce. Toto pravidlo platí zároveň jak ve směru vodorovném, tak i kolmém, tak i příčném.

Shora uvedené obrázky znázorňují dva humanoidy, kteří jsou vklíněni do sebe tak, aby se vzájemně dokreslovali (doplňovali). Jednotlivé barevně označené čtverečky označují pohybové ústrojí, zatímco velké prázdné čtverce značí smyslová čidla. Oči, uši.

Na nejspodnějších dvou protilehlých obrázcích jsou znázorněny nohy po obu stranách figury muže chodidly vzhůru, které jsou výtvarnou zkratkou klečící postavy. (Označeno barevně).

Po protilehlém otočení těchto dvou obrázků dle opětovného značení 3 a 1 klečící postavu postavíme na nohy a dostaneme kompletní obrázek mimozemšťanů sestavených z osmi obrázkových dílů tak, jak bylo řečeno na samém počátku našeho dekódování. (Tam jsme si řekli, že ve finále se bude celek skládat z osmi částí, zapadajících do sebe tj. 3+1 a 1+3 = 8, značením 3 bodů *** a * jednoho postavených zrcadlovitě k sobě.) Dalším nezvratným argumentem pro otočení nohou muže humanoida je ta skutečnost, že tyto musí být zakončeny naprosto stejně shodně jako u jeho družky, která sedí na jeho temeni. Obrázek číslo 11 B je tedy konečnou fází. Je to výkres, z kterého je již naprosto evidentní, jak nepozemšťané skutečně vypadají.