zpět na tit.

zpět na tit.


předchozí str.

další strana

Biologická část 1

strana 13


Na obrázku číslo 8 A, 8 B a následujícím č.9 vidíme, že vložíme-li do těchto celků (čtverců) body, které nám vyšly z nul binárních čísel a to dle návodu značení *** a * dostaneme z bodů sestavené figury, jež představují dva humanoidy, kteří jsou do sebe vertikálně vklíněni. On (spodní část) a ona (vrchní část) se tu ztvárnili se svalnatýma rukama, které vztyčují ke zdravici. Veliké hlavy sedí bez výrazného krku na mohutném hrudníku, jemuž dominují obrovské bicepsy a prsní svaly. Spodní postavu muže zakončují neméně silné a krátké nohy, jelikož postava klečí. Jednotlivé vynesené body jsem pro odlišení čtverců a z nich sestavených mimozemšťanů barevně označil.

Zvětšený obrázek v novém okně..Další zajímavostí je obrázek číslo 10, který vznikl proškrtáním všech vnitřních bodů matky. Zde je naprosto evidentně vidět, že v břiše matky je plod malého mimozemšťánka, který také sestává ze čtyř částí. Jedná se o kříž rozdělující postavu matky (barevně odlišeno). To, že jsme postupovali správně, potvrzuje samotný fakt, že polovina celého obrázku (vertikálně) sestává ze tří samostatných, tj. celých obrázků, a k nim náležejících čtrnáct řádků, z kterých sestává plod malého mimozemšťánka. Což se dá vyjádřit číslem 3 celé 14. Jelikož celý obraz sestává ze dvou takovýchto polovin, rovná se tedy 6 čtvercům a 28 řádkům a to se rovná dvěma pí.
Tímto zjištěním se nám tedy obrázek číslo 5 se svými rotujícími satelity na svých polovinách obvodů kružnice jen potvrdil.
Z celého kontextu tohoto obrazového materiálu je tedy naprosto evidentní nejenom způsob jejich reprodukce, ale i samotná část zobrazující přenášení plodu v těle matky. Samotnou část těhotenství charakterizuje malý mimozemšťánek sestavený z několika nedokreslených fází, který je za účelem snadného pochopení takto úmyslně nedokreslený.