zpět na tit.

zpět na tit.


předchozí str.

další strana

Biologická část 1

strana 12


Obr. čís.5. Další manipulace s obrázky bude vypadat takto: Na spodní straně základního dvojitého obrázku, jenž jsme označili číslem dvě, se nachází značení použitých zaškrtnutých nul. V každém z těchto dvou obrázků jsou čtyři prvky ( 3 a 1 nebo 1 a 3 ) a tvoří se čtyřmi obrázky vždy celek. Znamená to, že ve finále se bude celek skládat z osmi částí, zapadajících do sebe. 3+1 a 1+3 = 8.Značení tří bodů * * * a * jednoho bodu je možno chápat jako jeden obrázek kroužící třikrát kolem obrázku středního. Takže další manipulace s těmito jednotkami bude vypadat tak, jak je na obr.č.6 znázorněno. Jak je dále z nákresu patrné, tyto jednotky se k základnímu dvojitému obrázku připojují opět zrcadlovitě a to vždy ze tří stran a opisují tak na své dráze jednu polovinu obvodu kružnice.

Zvětšený obrázek v novém okně..


Obr.čís.7. Na základě všech těchto skutečností a z nich plynoucích zjištění nám tu vyvstanou dva navzájem se prolínající čtverce, rozdělené vždy na čtyři díly, jež představují vzájemně se doplňující jednotkové celky.


Zvětšený obrázek v novém okně..