zpět na tit.
zpět na tit.


předchozí str.

další strana

Biologická část 1

strana 11


Postupujme tedy podle zadaného dekodéru.

První část klíče nás nabádá sestavit tyto obrázky takovým způsobem, abychom první řádky těchto obrázků spojili zrcadlovitě k sobě tak, jak je lze vyčíst z výtvarného pojetí samotného klíče "0110". To znamená sestavíme je prvními řádky k sobě tak, jak je patrné ze zápisu cifer.
obrazek

Takto se dva střední obrázky stanou kompaktní na rozdíl od zbylých dvou krajních, které jsou operativní díky otáčivým funkcím nul, a proto se mohou pohybovat kolem těchto dvou spojených obrázků a to každý z nich po své polovině kružnicového obvodu. Toto nám bylo naznačeno součtem nezlomkových čísel již v samotném úvodu.
Abychom se tu zbytečně nezaplétali do spletitých a málo srozumitelných vět, bude daleko jednodušší, když celý problém vyřešíme sérií daleko srozumitelnějších nákresů.
K obr.čís.3 a 4. První řádky takto sestaveného obrázku přiložíme zrcadlovitě k sobě, jak již bylo řečeno - podle klíče 0110. V kompaktu, tedy ve spojení, se budou rovnat číslu 2. Další dva z každé strany jsou operativní a je možno s nimi manipulovat.