zpět na tit.
zpět na tit.


předchozí str.

další strana

Biologická část 1

strana 10


ČÁST PRVNÍ, využití nezlomkových čísel:


Čísla, která nám vyšla, převedeme jako jednotlivé cifry do binárních čísel, tj. nul a jedniček (pouze celá čísla) a tak dostaneme 121 znaků, z kterých sestavíme plochu o straně 11 x 11 polí.
obrazek 2

Ciferné znaky jsou převedeny do binárních čísel z prostého důvodu, jelikož celý klíč z binárních čísel sestává a dále i proto, že jde o jediný způsob jak sestavit pracovní plochu o velikosti 121 čtverců. Signál a návod k takto sestavenému obrázku je již zadán a zakomponován jako návěstí v příloze ("F"obr.16), v knize "12 čísel z kosmu."
Všimněme si v této příloze prvního řádku, propojujícího jednotlivé cifry 1 a 1, které svou skladbou dvou jedniček se rovnají číslu 11 a zároveň jsou i souhlasné s ciframi v první části klíče, "11". Toto číslo 11 a následně pak + 22 + 33 + 55 jednotlivých propojení = 121. Je tedy součtem všech těchto čísel, jenž se odráží v celé této ploše, a proto tvoří jednotkovou dílčí část celku. Je totiž nutno mít stále na paměti, že klíč se rovná jedné čtvrtině celku, a proto celek bude sestávat vždy ze čtyř těchto základních čtverců.
Jelikož jsme obeznámeni s faktem, že nuly dělí, respektive oddělují ať již jakékoliv části, proškrtáme právě nuly, které bude možno v poslední fázi mezi sebou vzájemně propojit a tak získat smysluplný obrázek.