zpět na tit.
zpět na tit.


předchozí str.

další strana


Astronomická část

strana 7


Takže v opačném sledu to bude vypadat následovně:
Vezmeme-li 12732,38272 délkových jednotek průměru naší Země zadaných mimozemšťany a vynásobíme je Ludolfovým číslem 3,141592653, dostaneme hodnotu čísla 39999,96. Toto číslo dále děleno čtyřmi, tj. čtvrtinou obvodu Země, se rovná číslu 9999,99, což činí bez "pár drobných" 10 000 km. No nekupte to! Jak se zdá, s jednotkami se tu přímo roztrhl pytel.

V moudrých knihách se můžeme také dočíst, že Země se obvykle definuje jako rotační elipsoid se zploštěním 1/297, což ani tato informace, jak se zdá, nedělá mimozemšťanům v nákresu žádný problém. Jak tuto skutečnost vyjádřit dokazuje obrázek 37 (příloha "M"), kde na levé straně vnější (největší) kružnice je naneseno binární číslo 100101001, což v převodu na desítkovou soustavu odpovídá číslu 297 (jedna kružnice lomená číslem 297). O tom, že se jedná skutečně o kružnici, která je jako třetí od středu připsána naší planetě, svědčí i obrázek ztvárňující bytost, stojící na základně, tedy její části okomentované číslem 37. Obrázek je jen nutno otočit o 90 stupňů (o čtvrtinu), a to tak, aby svislá dělící osa byla vodorovně 1 - 8 a kótování kružnicových stupňů 35 - 1 (čteno z levé strany) bylo nyní na horní straně obrázku.

(Obrázek číslo 3.astronomické části, jako doplněk k příloze "M".) Stručný popis stojící postavy: Trojúhelníková hlava, vztyčené, rozpažené paže, dvojí různorodost pohlavních orgánů, štíhlé nohy. Toto je velice stručný a zcela výstižný obrázkový popis, který, jak se zdá, je zároveň i proporcionálně shodný s člověkem.
Základna, na které stojí, jak jsme si již řekli, je označena ciframi, 3 a 7. Což se rovná třetí planetě od slunce a sedmé od okraje naší sluneční soustavy, které, jak jinak, jsme pouze jen její částí.

Zvětšený obrázek v novém okně..