zpět na tit.
zpět na tit.


předchozí str.

další strana


Astronomická část

strana 6


Toto číslo se rovná dvěma naměřitelným úhlům, dotýkající se okraje plochy trojúhelníku, které, jak jsme si již řekli, vyjadřuje celek a zároveň se tak vztahuje k výslednému číslu 365,24.
Z protilehlé strany kružnic číslo 27027 násobeno opět 1/10,obvodu kružnice což se rovná 0,37 (obojí levá strana obrázku), se rovná číslu 9999,99 a je, jak již jsem napsal, v přímém vztahu k pravé polovině, tedy druhé části kružnice, a demonstrují tak celek.
Znamená to, že číslo 365,24 je jednotkou vyjádřenou číslem 9999,99 tak dokonale, že zároveň charakterizuje u obou čísel i nepatrný zlomek nepřesnosti celku. Jde totiž o jeden oběh planety Země kolem své hvězdy, Slunce. Jde tedy o jednu jednotku! My jí říkáme jeden rok.
Vydělíme-li číslo 27027 obráceným číslem atomové hmotnosti Cesia, to znamená cestou zpět k vysílající planetě, dostaneme výsledné číslo 117. (27027 : 231 = 117), což se rovná vzdálenosti hvězdy NASH od našeho životadárného SLUNCE.
Mimozemšťané nám tedy sdělují velice závažnou informaci. 117 takovýchto oběhů kolem vaší hvězdy (rozuměj Slunce), se časově rovná jedné vzdálenosti mezi odesilatelem a příjemcem této depeše. Napsal-li jsem vzdálenosti, pak tedy jde o míry délkové! Takovýto oběh probíhá v čase, půjde tedy i o míry časové! Jinými slovy, jde o světelný rok, tj. vzdálenost, kterou urazí světelný paprsek za jeden rok.

Vzdálenost SLUNCE - NASH se tedy rovná 117 světelných let !

To, že jsme se na samém počátku depeše seznámili s výpočtem Ludolfova čísla, se nám v této fázi dekódování fantasticky zúročí. Hned uvidíme proč!

(Ludolfovo číslo) 3,141592653 : 21(frekvence) = 0,14959965 x 9999,99(mimozemšťany zadaná jednotka) se rovná 1495,995006 délkových jednotek, které ciferně souhlasí s našimi naměřenými hodnotami průměrné vzdálenosti Země od Slunce, 149596000 km. Na této planetě jí říkáme astronomická jednotka a značíme ji 1 AU.

Tato jednotka 9999,99 : 3,141592653 = 3183,095679 x 4 = 12732,38272 délkových jednotek, které jsou opět souhlasné s našimi naměřenými hodnotami, tentokrát z průměru naší planety, kde poledníkový průměr, z kterého odvozujeme naše délkové míry, se rovná číslu 12734,5 km.