zpět na tit.

zpět na tit.


předchozí str.

další strana

Astronomická část

strana 3


Nyní konečné číslo 161 z číselné řady horního kótování, děleno polovinou celého obrázku tj. označením, nahoře 8 dole 1 = sloučený zápis 81 = 1,987654321. Osmdesát jedna proto, jelikož se pohybujeme stále v osmičkové soustavě a číslo 121 (dolní kótování) se právě v této soustavě rovná dekadickému číslu 81. Tato informace je velice důležitá a je tu záměrně, abychom nedělili obrázek napůl číslem odspodu, tj. osmnácti. Z celého kontextu jasně vyplívá, že osmičková číselná soustava tu byla záměrně použita nejenom jako vodítko k výtvarnému sestavení této části zprávy, ale zároveň nám posloužila jako operátor kontrolující, zda jsme skladbu rozložení číselného zadání do obrázku nevložili chybně a zdali jsme v této části něco nepřehlédli.

Tedy ještě jednou. 161 děleno 81 se rovná 1,987654321. Když si číslo důkladně prohlédneme, snadno odvodíme záměr mimozemšťanů kteří tu udávají směr (vyjádřením zlomků) a to od 1 až po 9. Toto opačné pořadí zlomků nás zároveň informuje, že 1 celá která je před těmito zlomky se nachází na druhé (levé straně), tedy druhé polovině obrázku. Celá tato operace je potvrzena tím, že když obrázek fyzicky přeložíme na polovinu, čísla horního kótování se budou krýt (překrývat) vždy takto: 16 - prázdné políčko 15+1, 14+2, 13+3, 12+4, atd. až po 8+8, kde polovina obrázku končí. V součtu je to vždy "16", což se v násobku devíti sloupců rovná 9 x 16 = 144 impulsů celé přijaté zprávy. Na této polovině je tedy jedna celá tak, jak jsme ji zaznamenali na úplném prvopočátku dvanácti čísel po dvanácti intervalech, (samozřejmě rozuměno i s jeho mezičíselnými, dělícími mezerami). Tento další obrázek, lépe řečeno pracovní plocha po nanesení přijatých číslic zprávy, obnáší naprosto přesnou mapu souhvězdí Střelce i s označením vysílající hvězdy "NASH", respektive její obíhající planety. Obr.čís.2

Zvětšený obrázek v novém okně..


Mapa Střelce sestavená z vynesených bodů do pracovní plochy. Označení hvězdy NASH.