zpět na tit.

zpět na tit.


předchozí str.

další strana

Astronomická část

strana 2


Tady je důkaz:
Protínající se červené čáry,(levá strana obrázku) označené dole jedna (1) a nahoře dvě (2) skladbou číslic 12 nebo obráceně 21, přecházejí přes kříž 12/1 (hrot šípu, pravá strana obrázku), kde se kříží a pokračují dolů přes číslo 10 a 17. Druhá čára nahoře přechází přes č. 05, což v násobku 10 + 17 = 27 x 5 = 135 a to se rovná naměřitelným úhlům, které se váží nejenom k těmto lomeným čarám ve střední části obrázku, ale k celé problematice z této části obrázku vyplývající. Pro nás je zatím směrodatné, že čísla 10 a 17 jsou transformací do osmičkové soustavy, kdy 10dec se rovná 12oct a po něm jdoucí 17dec = 21oct. Dále červená čára čtena ve směru násobení(zprava doleva,levé dolní kótování) = (1v kroužku a 6) tj.16 a směr nahoru = 1. Sloučený zápis 16 1 se nám opakuje na konci pravého horního kótování (16 - prázdné políčko a 1). Sloučený zápis opět 16 1.
Nyní v opačném směru. Vlevo nahoře (2 v kroužku a před ní 1), tj.12 čteno po směru dělení (zleva doprava) a dále pak dolů směr 1. Sloučený zápis 12 1 se rovněž opakuje tentokrát na pravé dolní kótovací řadě jako (1 volné políčko a 21). Sloučený zápis 12 1. Obr.čís.1.