zpět na tit.
zpět na tit.


předchozí strana

další strana


Astronomická část

strana 1


V předchozí matematické části, kterou se zabývá kniha 12 ČÍSEL Z KOSMU, jsme si ukázali, jak postupným dekódováním pod vedením mimozemského mistra výtvarníka lze dosáhnout velice zajímavých informací, a to nejenom notoricky známých zákonitostí okolního vesmíru, ale i specifických vědomostí samotných mimozemšťanů. O tomto obrovském úspěchu, kdy se tyto informace v podobě jednotlivých obrázků mohou sice od sebe velikostně lišit, ale obsahově jsou naprosto shodné, se zdá být, po pravdě řečeno, nemalý zázrak. Mimozemšťané se však nespokojují pouze se stejným obsahovým materiálem nakreslených obrázků, a proto nám sami předkládají naměřené hodnoty, jimiž se máme řídit, abychom dospěli ke sjednocení jimi a námi použitých měr.
Je to pochopitelné. Uvedu příklad. Bude-li někdo psát do pralesa divokým včelám, nelze jim napsat, že slon měří 7 metrů, jelikož včely tuto míru neznají. Správná informace musí znít: "Slon měří 350 včel". Ježkům je třeba napsat."Slon měří 25 ježků," zmijím "7 zmijí"
a tak dále. Nevím, jak vám , ale mně se to zdá logické.

Jak jste si jistě všimli, celá depeše sestává z jediného obrázku rozprostřeného do několika příloh. Tím, že jsme obrázek doplňovali čísly a nákresy,(nikoli ledabyle, ale podle přísného vedení dle přiloženého klíče), se nám nejenom zvětšoval jeho tvar, ale měnil se zároveň i obsahově. Oba prvky, jak čísla tak i jednotlivé nákresy jsou tedy v naprosto přísném vztahu a neustále se logicky doplňují (obr.25 pokračování přílohy J).Není proto možné vkládat do těchto specifik vlastní názory, ať již se nám líbí jakkoli, jelikož pro samotné dekódování jsou v mnoha případech nejenom zavádějící, ale i nepřijatelné. Sám jsem se o tom několikrát přesvědčil. Proto je bezpodmínečně nutné nechat mimozemšťany vyprávět svůj příběh, nezasahovat a neskákat jim, jak se lidově říká, do řečí.
Než se seznámíme s časy a mírami, které nám zadali mimozemšťané, řekněme si něco, co je před otevřením astronomické části nezbytné vědět. Začněme nejprve osmičkovou soustavou jako nedílnou součástí tohoto poselství, která nám napomáhá kontrolovat a konfrontovat jednotlivé postupy, zdali je neprovádíme chybně.

Jak již jsem naznačil v matematické části, pracujeme zde s několika početními soustavami, a to pro neustálou kontrolu, zda proběhlé operace provádíme správně. Můžeme se o tom snadno přesvědčit následujícím pohledem. Nalistujme si (přílohu "P"obr. 45).

obrazek 45 příloha P

Zvětšený obrázek v novém okně..

Očíslování vodorovných a svislých kót, zde není nikterak mnou vykonstruované, ale naprosto přísně odpovídají zadaným protnutým liniím a dvaceti jedna vodorovným řádkům, tedy vlnové délce, kterou na svých nákresech humanoidé udávají.