zpět na tit.


zpět na tit.

další strana


Astronomická část 2.

strana 1


Naše galaxie celoplošně tak jak ji znázornili mimozemšťí tvůrci.Třešinkou na vrcholu astronomického souboru je bezesporu celoplošný nákres naší Galaxie i s patřičným vyobrazením směru, a to odkud a kam byl signál vyslán. Pro toho kdo četl pozorně po sobě jdoucí kapitoly této depeše, jistě nebude žádným tajemstvím, že veškeré dění a to ve všech schématech této rozsáhlé práce, která se neustále odvíjí od jednotlivých polovin obvodů kružnic je základním prvkem v řešení této obsáhlé zprávy. Budeme tedy i nadále respektovat tuto základní myšlenku mimozemšťanů a číslice nanesené na časové ose budeme spojovat opět těmito polovinami kružnicových oblouků tak, že jednotlivé cifry stejné hodnoty nebo i ty které mají k sobě co nejblíže ve svém pořadí spojíme mezi sebou kruhovým obloukem, to znamená jednou polovinou kružnicového obvodu. Z důvodu, jelikož se tu jedná o zobrazení celé galaxie, použijeme tentokrát k tomuto účelu zpracování i celého klíče.

Kolmo na pravou stranu mezi dvě vodorovné řady, tj. osu s přijatými číslicemi a měřítkem pro změření zprávy naneseme všechny číslice klíče. Takto dostaneme pracovní plochu, do které budeme vkreslovat jednotlivé informace vycházející právě z těchto přijatých číslic.


obrazek 2

Obr. čís. 1 Po takovémto propojení všech zadaných číslic mimozemšťany, nám vyvstane nákres naší Galaxie lépe řečeno rozdělení mezihvězdné hmoty v naší Galaxii, který jak je z obrázku patrné se až nápadně shoduje s vyobrazením námi uskutečněných rádiových měření.

obrazek 2

Obr. čís. 2 Námi provedené rádiové měření.

Abychom se dobrali k patřičnému výsledku v tomto pokročilém astronomickém souboru a zjistili tak záměr nepozemšťanů co z tohoto obrázku máme vyčíst, je nezbytně nutné abychom se upamatovali na veškeré informace, které jsme až doposud jednotlivým dekódováním postupně získávali. Tyto pak budeme vkládat do tohoto vyobrazení podle jimi zadaných kritérií a tak v konečné fázi dostaneme nejenom vizuální představu o mírách, velikosti a rozložení hmoty v naši Galaxii, ale zároveň dostaneme i údaje o vzdálenosti vysílající planety od příjemce, to znamená od nás. V neposlední řadě pak získáme velice přesný obraz o tom, kde se obě tyto planety v galaxii nacházejí i s patřičným okomentováním jejich vzdáleností.